Kiegyezés

Belföld

Örömmel jelentjük be, hogy az Apostoli Magyar Királyság Kormányzója kiegyezéssel megállapodott a regnáló 3. Magyar köztársaság vezetésével a hatalom békés átvételéről

Előzmények (a rendszerváltás melléktermékei a cégtemetők)

Láthatóvá vált az állampárt. A 2/3-os többségű FIDESZ Kormány házi pénztárába nyújt betekintést a napokban megjelent sajtóhír, hogy Uránbátyám, a balos milliárdos (Vectigalis Zrt., Varga Jenő) lett az országos befolyású stratégiai nagyvállalatok felszámoló-biztosa a „nemzeti együttműködés rendszerében”.

Az 1989-es úgynevezett rendszerváltás a magánosítás jegyében jött létre, és a privatizáció, ami ugyan önmagában is a hatályos jogszabályokba ütközött, de az illetékes kormányok ezen ügyleteknél mindvégig a törvényesség látszatát keltették. Ennek kapcsán nem is tudták maguk a privatizációs tranzakciók kielégíteni a létrejövő új pártok csillapíthatatlan pénzéhségét, még a saját törvényeik szerint sem. Ráadásul nem lehetett minden állami céget privatizálni, így erre találták ki, hogy csődbe menniük viszont szabad, és a felszámolási eljárások folyamán a felszámolók már meg tudták oldani a pártok és az oligarchák táskás pénz igényét.

A Tiszta Energiával Magyarországért Párt alapításkori céljainak megfelelően feldolgozta a korrupciós folyamatokat, ahol kirajzolódott a magántőke mellett a felszámolócégek összefonódása (személyi átfedések, kartellezés), melyekből bizonyítékokkal alátámasztva lehetett levonni azt a következtetést, hogy a parlamenti pártok között nincs szembenállás, legalábbis ami az anyagiakat illeti, mert ugyan azon felszámolók finanszírozzák az úgynevezett baloldali illetve jobboldali pártokat, valamint a „nemzeti” oldal megmondóembereit és egyes civil szervezetek vezetőit is.

Az elmúlt évek során a TEMPO Párt arra illetékesei a Kossuth Holdinghoz tartozó felszámolói cégcsoportot dekonspirálták a teljesség igényével, az igazságszolgáltatási szervek előtt is, országos sajtóban történő megjelenítés mellett. Erről a tevékenységről folyamatában 2008.-óta készült egy bűnszervezeti ábra, mely POLIP XIII néven vált ismerté, és a milla múltévben tartott Polip Konferenciáján nagy nyilvánosság előtt került kiosztásra a résztvevőkön felül a magyar és a nemzetközi sajtó jelenlévő képviselőinek is (Hankis Elemér, Ablonczy Balázs, Magyar Kornélia, a szlovák sajtó részéről Simicska úr (?), és a jelenlévő más újságírók részére is). Megkapta az ábrát a milla akkori vezetésén túlmenően az LMP képviseletében Karácsony Gergely is. Az ábra egyébként ismert az igazságszolgáltatási szervek egésze előtt is, hiszen több száz hivatalos eljárásba lett becsatolva a hozzátartozó több tíz-ezer oldal bűnügyi bizonyítékokkal, például a Példatárral együtt.

A Kossuth Holding felszámolócég kapcsolatait mutató ábra főszereplői is végső soron a politikai pártok, deteljes mértékben beazonosítható Simicska Lajos, Csányi Sándor, Pintér Sándor, Kocsis István, Erős János, Széles Gábor, Bajnai Gordon, Gansperger Gyula. A most az országos sajtóban napvilágot látott fentebb hivatkozott Varga Jenő, balos milliárdos, jobbos kormányban lévő szerepvállalása (kvázi pártpénztárnok) egyértelművé teszi a pártok közötti teljes érdek összefonódást, ezáltal a magyar állami maffia létezését, hiszen a HVG cikkében megjelent cégkapcsolati ábra szereplői között is megtaláljuk dr. Pintér Sándort és Simicska Lajost a közös strómanjukkal, Kántor Tibor volt APEH elnök-helyettessel (Simicska alatt), jelenleg a Pintér cégek tulajdonosával együtt.

A fentiek egyértelművé teszik, hogy a korábbi állampárt továbbéléséről szóló anomáliák nem légből kapottak, illetve nem összeesküvés-elméletek. Ennek összegzésére számtalan alkalommal kerítettünk már sort, többek között legutóbb a dekonspiráció és az Orbán az országpusztító című írásainkkal.

Mára az alkotmányos válság teljes körűvé vált, mivel nem csak arról van szó, hogy a maffiából néhányan beépültek az állami szervek irányítói közé, hanem kimondható, hogy minden állami szerv – élén a rendőrséggel, bírósággal és az ügyészséggel – felső vezetője az állami bűnszervezet tagjává vált (azt a kitételt, hogy „tisztelet a kivételnek”, pedig azért nem alkalmazhatjuk, mert egy állami vezető ha nem tud arról, hogy mi történik a hivatalában, akkor nem oda való, ha pedig tudja és eltűri, akkor bűnös, mert cinkos, aki néma), tevékenységüket teljes mértékben összehangolják, megsértve ezzel a hatalmi ágak szétválasztásának törvényi követelményét is. Ezáltal az állami vezetők a hivatali feladataik „ellátása” mellet tulajdon képen az alájuk tartozó szervezeteket bűnszervezetként irányítják. Jól példázza ezt, hogy maga a pénzügyminisztérium is fantomcégeket hozott létre, illetve jelenleg is működtet (pl: Reorg felszámoló cégcsoport). Természetesen a rendszer mára a 2/3-ot magáénak tudó FIDESZ Kormány irányítása előtt is így működött, viszont most a 2/3-dal a törvényi hátteret is jól látható módon meg kívánja teremteni az intézményesített állami maffia működtetéséhez.

A fent felsorolt bűnügyi összefüggéseket tovább nem taglalva – mivel azt a hazai oknyomozó újságírók már szinte teljességgel feldolgozták és publikálták – megállapíthatjuk, hogy az összegzés és a következtetések levonása, valamint a felelősségre vonások – nyilván nem az újságírók hibájából – elmaradtak. Mi levontuk a következtetéseket, és a tényfeltárásaink kapcsán a hazai jogállam és a jogrend iránt érzett felelősségünk okán az elmúlt években nem csak elkezdtük megjeleníteni a valódi magyar államot, az Apostoli Magyar Királyságot, hanem fel is készültünk az ország rendbetételére.

Feladatunk elvégzése közben a lehetőségünk szerint mindvégig igyekeztünk a legszélesebb nyilvánosságot bevonni. 2008.-tól működtetjük honlapjainkat, melyeken folyamatosan jelenítjük meg az aktuális információkat mind az államirányítással, mind pedig a tényfeltáró munkánkkal kapcsolatban (a Heti Világ Gazdaság folyamatában tudósított róla rendszeresen) a www.tempopart.hu, a www.tempohirek.com, a www.apostolimagyarkiralysag.hu, a www.maghirdeto.hu illetve a facebook oldalainkon. Mára csak a www.tempohirek.com látogatottsága meghaladta a 800.000-et.

A regnáló hatalmat minden lépésünkről tájékoztattuk, melyet tudomásul vettek. Természetesen a hivatalaik előtt folyó több száz eljárásról, melyek jelentős része állammal szembeni eljárások, saját hivatalaiktól is kellett, hogy értesüljenek.

Újabban minden párt és civil szervezet az úgynevezett nemzeti oldalon a történeti alkotmány visszaállítására hív fel. Elképzelésük azért lehetetlen, mert a Szent Korona Tan kimondja, hogy hatálytalaníthatatlan, és senki sem tudja hatályba helyezni azt, ami hatályban van. Az Apostoli Magyar Királyság működésének szüneteltetését nem a Történelmi Alkotmány felfüggesztése váltotta ki, – hiszen azt hatályosan nem lehetett felfüggeszteni az előbbiek okán – hanem a megjelenítés hiánya, mert Vitéz Nagybányai Horthy Miklós kormányzó úr lemondása után 2009. június 13.-ig nem volt aki megjelenítse.

A 2009. június 13.-i bejelentésünket követően 2011.04.16-án megalapítottuk a Szent Korona Bankot, mely részvényeinek a birtokosai a magyar állampolgárok. Az alapítással egy időben kibocsátásra került az új elektronikus fizetőeszköz, a Szentkorona (20.000.000.000.000 azaz Húsz-ezer-milliárd Stk mértékben). 2011.11.11-én visszahelyeztük a jogaiba az Apostoli Magyar Királyságot. 2011.12.28-án Borbély József kormányzó letette a hivatali esküt, és felavattuk az Apostoli Magyar Királyság Kormányzói Hivatalát, majd létrehoztuk a Fehér Sereget, melynek főtisztjei 2012.03.25-én tették le a hivatali esküt. 2012.02.29-én az Apostoli Magyar Királyság Kormányának az eskütételére került sor.

Megalkotásra kerültek az ország működését szabályzó Kormányzói Rendeletek (I-VII), valamit az aktuális Végrehajtó Rendelkezések. Ennek értelmében került sor az Esküdtszék felállítására. Az Esküdtszék a Szent Korona Bank alapító oklevelében foglalt tartozásátvállalásra figyelemmel jogegységi döntést hozott AMK EI. P.1/2012./1. számon.

2012.11.07-én indítottuk el az új fizetőeszköz technikai bevezetését Szentlap címmel, majd 2013.02.25-én fejeződött be a szoftver készítése, mely lehetővé teszi mindenki számára az elektronikus fizetőeszköz kezelését, valamint hozzáférést biztosít a feltétel nélküli, alanyi jogon járó alap jövedelemhez minden magyar számára havi 1.000 Stk értékben. 2012.12.06-án Borbély József, az Apostoli Magyar Királyság Vezérlő Főfejedelme kibocsátotta a 2.Aranybulla 2012.-t, melyben összefoglalásra került Magyarország múltja és jelene, és meg lett határozva jogrendjének helyes értelmezése. Ezáltal a Történelmi Alkotmány részévé váltak a Szent Apostoli Magyar Királyság új életre hívásának és működtetésének stációi az Aranykor küszöbén.

A Kormányzói Rendeletek érvényre juttatásának érdekében (a II. sz. Kormányzói Rendelet értelmében a Parlamenti és a Parlamenten kívüli pártok politikai tevékenységei betiltásra kerültek) állapodtunk meg a regnáló hatalom (mögöttes) képviselőivel a Parlament feloszlatásáról. (A fentebb már hivatkozott hazai jogállam és jogrend iránt érzett felelősségünk okán meghatározott cselekményeket mára maradéktalanul végrehajtottuk, még időben, a világ és Magyarország pénzügyi összeomlását megakadályozva, az ÚjVilágbank – New Net Word Bank – létrehozásával, melyen keresztül nem csak Magyarországon kerülhet bevezetésre a Szentkorona, hanem a világon bármely nemzet részére.)

Gyakorlati lépések

A fentiek alapján a politika kivonul az ország gazdaságából és mindennemű irányítási munkából. Az anarchia elkerülése és a zökkenőmentes átállás érdekében az államirányítás területén, valamint a vállalatok

élén egyelőre mindenki a helyén maradhat, amíg az Apostoli Magyar Királyság Kormányzói Ellenőrzési Hivatalának munkatársai másképp nem döntenek az elszámoltatás folyamán. A korábban már meghirdetett amnesztia rendelet csak büntetőjogi szempontból és együttműködés esetén alkalmazható, a törvénytelenül szerzett javakat vissza kell mindenkinek szolgáltatni.

Vélemény, hozzászólás?