Deviza-kölcsönszerződések teljes érvénytelensége

Belföld Gazdaság

A Kúria 2/2014 Pje. határozatával kvázi rendezte a devizakölcsön szerződések havi vételi és eladási árfolyamrés különbözetének tisztességtelenségét, és ezen szerződési pont érvényessé nyilvánítása mellett visszatérítette azt a tisztességtelenség okán a bankokkal az ügyfelek részére.

Majd a Parlament ugyan ezen évben az árfolyamváltozás mértékét maximálva 256 Ft-ban forintosíttatta a bankokkal a devizakölcsön szerződéseket. Ezzel a tranzakcióval többségében kétszeresére emelkedtek és fixálódtak a havi törlesztőrészletek az általában 140 Ft-os svájci frank mellett felvett hitelek esetén.

Sajnos 2014-ben a Kúria még a nagyarányú árfolyamváltozás fogyasztóra történő teljes mértékű átterhelését nem tartotta tisztességtelennek. Ennek megállapítására csak 2020. májusában került sor a Kúria Bh.2020.05.151 számú végzésével, melyben már ugyan egyedi ügyben, azaz nem jogegységi határozatában kimondta a Kúria az árfolyamváltozás fogyasztóra történő teljes átterhelésének tisztességtelenségét azzal, hogy az a szerződés teljes érvénytelenségét eredményezi. Ebből az következik, hogy a jelenleg még fel nem mondott devizakölcsön szerződések, melyek száma több millió, mind teljes egészében érvénytelenek, mert a 2020 április 1. hatállyal bevezetett precedens a Kúriás döntések alkalmazását nem jogegységi döntés esetén is kötelezővé teszi.

Az érvénytelen szerződések jogkövetkezménye az eredeti állapot visszaállítása, azaz a hitelfelvevőknek csak a felvett összeget kell visszafizetni, mely sok esetben már most a 20 éves futamidő felénél a korábbi befizetésekkel túlnyomórészt teljesült.

Ilyen formán a fentiek alapján a bankok Magyarországon érvényesen a kölcsönszerződéseket sem mondhatták fel, illetve a felmondások is érvénytelenek. A felmondással járó jogkövetkezmények a bank felróható magatartása alapján került a hitelfelvevőkkel szemben alkalmazásra.

Ezért az összes magyarországi deviza-kölcsönszerződés károsultjai javára hatósági revíziónak kell indulni, és mindenkivel szemben el kell számolni, akitől elvették az otthonát is, kártalanítani kell. Köztudomású tény, hogy a deviza-károsultak igen jelentős része öngyilkosságot követett el, számuk egyes becslések szerint elérheti a 4000-et, és ez a szám sajnos jelentősen több lehet amiatt, hogy a szerződésfelmondást követően az egy összegben lejárttá tett banki követelések olyan súlyú pszichés terhet róttak az érintettekre, hogy szervi krónikus betegségek alakultak ki, melyek munkaképtelenséghez és sok esetben halálozáshoz vezettek. Hasonlóan a Hajdúbét, Bau-Mag és egyéb pénzügyi szövetkezetek, valamint a alvállalkozói körbetartozások károsultjaihoz, csak jóval nagyobb számban. Azonnali hatállyal fel kell függeszteni a végrehajtási eljárásokat. Minden eljárási cselekményre kiterjedően, nem úgy mint ahogy a kormány a koronavírus miatt elrendelt vészhelyzet kapcsán tette, hogy a legszegényebbeket leginkább érintő jövedelemletiltásokat nem függesztette fel, sőt a kormányfő által személyesen megígért 2020. december 31.-ig felfüggesztett kilakoltatásokat is 2020. szeptember 3.-tól újrakezdik a végrehajtók. Hogy férhet ez össze a keresztény-demokrata kisebbik kormánypárt által hirdetett könyörületesség és méltányosság elvével? A 2014-ben megállapított tisztességtelenség kapcsán a TEMPO Párt elnöke, Borbély József által megtett feljelentés is következmények nélkül maradt. Ezért ismételten feljelentést teszünk most már a 2020-ban a Kúria által megállapított tisztességtelenség okán, mely csalásnak minősül. Az elkövetők részéről évülés még nem következhetett be büntetőjogilag, mivel a hitelfelvevők tévedésben tartása a Kúria fentebb idézett eseti döntésének napjáig tartott.

A TEMPO Párt elnökének vezetésével a fenti, a hitelfelvevők számára kedvező eredményeket egy szűk csoport érte el az elmúlt 9 év alatt az általuk működtetett jogsegélyszolgálatok révén. Ezen tevékenység végzése folytán Kozma József, Minda Zoltán és hozzájuk köthető néhány ügyvédi iroda végzett kimagasló tevékenységet , nyilván együttműködve még néhány tőlük független ügyvédi irodával, jogsegélyszolgálattal vagy egyéni érdekérvényesítővel (például Dr. Kriston István és a többiek).

A fentiekkel kapcsolatosan Borbély József többször illetve folyamatosan megkereste a parlamenti képviselőket mind a két oldalon, de sajnos tőlünk sem kaptak segítséget – jóllehet, mi magunk is számtalanszor szólaltunk fel a Parlamentben, nyújtottunk be törvényjavaslatokat, melyet minden esetben a kormánypárti kétharmad leszavazott, akkor még nem ismerve fel a jogsegélyszolgálatokban rejlő lehetőségeket -, mivel nem hittük el, hogy igazuk lehet.

A TEMPO Párt beavatkozását még 2014-ben a 2014-es Kúriás végzés megszületését megelőzően a BKKB polgári ügyszakos bírója Dr. Szepesházi Péter engedte meg, majd mikor a felperes pénzügyi Zrt. kérte a TEMPO Párt kizárását a perből a bíró Úr azzal tagadta meg, hogy a TEMPO Párt a beavatkozásával közérdeket valósít meg. Dr. Szepesházi Péter számtalan előzetes döntéshozatali eljárást kezdeményezett az Európai Bíróságon, melyekben az előterjesztésének megfelelő ítéletek születtek, nagyban hozzájárulva a fenti magyar lakosságot mentesítő csodálatos eredmények eléréséhez. Később a banklobbi nyomására a bíróságok egyre kevesebbszer engedélyezték a TEMPO Párt beavatkozását a perekbe. Kozma József a Bátor Program Egyesület vezetőjeként a rPp. 61§. (1.) g.) pontja alapján járt el képviselve a károsultakat, mely képviseletre felhatalmazó jogszabályt a NER Parlament a 2018. január 1.-jén hatályba lépő új Pp. „megalkotásával” megszüntetett (Lex Kozma).

A TEMPO Párt égisze alatt Borbély József kormányzó vezetésével több mint 1000 kilakoltatást akadályoztak meg jogi úton, és mára sorra születnek a hitelfelvevők számára kedvező bírósági döntések, illetve végrehajtási ügyekben kedvező végzések. Csak az elmúlt egy év során 5 hitelfelvevőknek kedvező jogerős ítélet született deviza alapú gépjármű finanszírozási hitel illetve személyi kölcsön ügyében , valamint ugyan ennyi ügyben került sor végzés formájában a deviza-kölcsönszerződések teljes érvénytelenségének megállapítására. Számos ügyben nyertek jogvitát nemperes eljárásban a végrehajtókkal szemben, több esetben megsemmisítve a lakáskiürítést illetve a letiltások foganatosítását. Mindeközben a kormány az elmúlt 11 év során 150.000 elesett magyar állampolgárt lakoltatott ki karhatalommal az otthonából.

A fenti munkájukat elismerve a teljes „ellenzék” egy emberként áll az elért eredmények mögé a magyar lakosság további kizsákmányolásának megakadályozása érdekében.

A tények makacs dolgok, és tény, hogy a fenti bankokkal szembeni jogérvényesítés közokiratokkal hézagmentesen zárt logikai láncban lettek alátámasztva a Borbély úr vezetésével működő jogsegélyszolgálatok által.

(Szabó Tímea)

Vélemény, hozzászólás?