Devizahitelek érvénytelensége, melyben a parlamenti ellenzéknek egységes az álláspontja

Belföld

Devizakölcsönszerződések teljes érvénytelensége

A Kúria 2/2014 Pje. határozatával kvázi rendezte a devizakölcsön szerződések havi vételi és eladási árfolyamrés különbözetének tisztességtelenségét, és ezen szerződési pont érvényessé nyilvánítása mellett visszatérítette azt a tisztességtelenség okán a bankokkal az ügyfelek részére.

Majd a Parlament ugyan ezen évben az árfolyamváltozás mértékét maximálva 256 Ft-ban forintosíttatta a bankokkal a svájci frank alpapú devizakölcsön szerződéseket. Ezzel a tranzakcióval többségében kétszeresére emelkedtek és fixálódtak a havi törlesztőrészletek az általában 140 Ft-os svájci frank mellett felvett hitelek esetén.

Sajnos 2014-ben a Kúria még a nagyarányú árfolyamváltozás fogyasztóra történő teljes mértékű átterhelését nem tartotta tisztességtelennek. Ennek megállapítására csak 2020. májusában került sor a Kúria Bh.2020.05.151 számú végzésével, melyben már ugyan egyedi ügyben, azaz nem jogegységi határozatában kimondta a Kúria az árfolyamváltozás fogyasztóra történő teljes átterhelésének tisztességtelenségét azzal, hogy az a szerződés teljes érvénytelenségét eredményezi. Ebből az következik, hogy a jelenleg még fel nem mondott devizakölcsön szerződések, melyek száma több millió mind teljes egészében érvénytelenek, mert a 2020. április 1. hatállyal bevezetett precedens a Kúriás döntések alkalmazását nem jogegységi döntés esetén is kötelezővé teszi.

Az érvénytelen szerződések jogkövetkezménye az eredeti állapot visszaállítása, azaz a hitelfelvevőknek csak a felvett összeget kell visszafizetni, mely sok esetben már most a 20 éves futamidő felénél a korábbi befizetésekkel túlnyomórészt teljesült.

Ilyen formán a fentiek alapján a bankok Magyarországon érvényesen a kölcsönszerződéseket sem mondhatták fel, illetve a felmondások is érvénytelenek. A felmondással járó jogkövetkezmények a bank felróható magatartása alapján került a hitelfelvevőkkel szemben alkalmazásra.

Ezért az összes magyarországi devizakölcsönszerződés károsultjai javára hatósági revíziónak kell indulni, és mindenkivel szemben el kell számolni, akitől elvették az otthonát is kártalanítani kell. A 2014-ben megállapított tisztességtelenség kapcsán a TEMPO Párt elnöke, Borbély József által megtett feljelentés is következmények nélkül maradt. Ezért ismételten feljelentést teszünk most már a 2020-ban a Kúria által megállapított tisztességtelenség okán, mely csalásnak minősül. Az elkövetők részéről évülés még nem következhetett be büntetőjogilag, mivel a hitelfelvevők tévedésben tartása a Kúria fentebb idézett eseti döntésének napjáig tartott.

A TEMPO Párt elnökének vezetésével a fenti, a hitelfelvevők számára kedvező eredményeket egy szűk csoport érte el az elmúlt 9 év alatt az általuk működtetett jogsegélyszolgálatok révén. Ezen tevékenység végzése folytán Kozma József, Minda Zoltán és hozzájuk köthető néhány ügyvédi iroda végzett kimagasló tevékenységet , nyilván együttműködve még néhány tőlük független ügyvédi irodával, jogsegélyszolgálattal vagy egyéni érdekérvényesítővel ( Dr. Kriston István és a többiek).

A fentiekkel kapcsolatosan Borbély József többször illetve folyamatosan megkereste a parlamenti képviselőket mind a két oldalon, de sajnos tőlünk sem kaptak segítséget – jóllehet, mi magunk is számtalanszor szólaltunk fel a Parlamentben, nyújtottunk be törvényjavaslatokat, melyet minden esetben a kormánypárti kétharmad leszavazott, akkor még nem ismerve fel a jogsegélyszolgálatokban rejlő lehetőségeket -, mivel nem hittük el, hogy igazuk lehet. A TEMPO Párt beavatkozását még 2014-ben a 2014-es Kúriás végzés megszületését megelőzően a BKKB polgári ügyszakos bírója Dr. Szepesházi Péter engedte meg, majd mikor a felperes pénzügyi Zrt. kérte a TEMPO Párt kizárását a perből a bíró Úr azzal tagadta meg, hogy a TEMPO Párt a beavatkozásával közérdeket valósít meg. (Dr. Szepesházi Péter számtalan előzetes döntéshozatali eljárást kezdeményezett az Európai Bíróságon, melyekben az előterjesztésének megfelelő ítéletek születtek, nagyban hozzájárulva a fenti magyar lakosságot mentesítő csodálatos eredmények eléréséhez.) Később a banklobbi nyomására a bíróságok egyre kevesebbszer engedélyezték a TEMPO Párt beavatkozását a perekbe. Kozma József a Bátor Program Egyesület vezetőjeként a rPp. 67§. (1.) g.) pontja alapján járt el képviselve a károsultakat, mely képviseletre felhatalmazó jogszabályt a NER Parlament a 2018. január 1.-jén hatályba lépő új Pp. „megalkotásával” megszüntetett (Lex Kozma).

A TEMPO Párt égisze alatt Borbély József kormányzó vezetésével több mint 1000 kilakoltatást akadályoztak meg jogi úton, és mára sorra születnek a hitelfelvevők számára kedvező bírósági döntések, illetve végrehajtási ügyekben kedvező végzések. Mindeközben a kormány az elmúlt 11 év során 150.000 elesett magyar állampolgárt lakoltatott ki karhatalommal az otthonából.

A fenti munkájukat elismerve a teljes „ellenzék” egy emberként áll az elért eredmények mögé a magyar lakosság további kizsákmányolásának megakadályozása érdekében.

A tények makacs dolgok, és tény, hogy a fenti bankokkal szembeni jogérvényesítés közokiratokkal hézagmentesen zárt logikai láncban lettek alátámasztva.

Vélemény, hozzászólás?